برگزاری طرح غربالگری قند خون، فشار خون و مشاوره تغذیه

دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱

طرح غربالگری غربالگری قند خون، فشار خون و مشاوره تغذیه با هدف آگاه سازی جامعه دانشگاهی نسبت به این بیماری و شناسایی بیماران دیابتی، هم زمان با روز جهانی دیابت (23 آبان) از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب تهران اجرا گردید.

اهم اقدمات انجام شده در طرح غربالگری قند خون، فشار خون و مشاوره تغذیه:

 

  • حضور تیم پزشکی متشکل از یک نفر پزشک عمومی، یک نفر کارشناس تغذیه، سه نفر کارشناس مراقب سلامت
  • انجام تست قند خون 167 نفر از مراجعه کنندگان و شناسایی افراد در معرض خطر دیابت
  • مشاوره تغذیه و اندازه گیری قد و وزن 167 نفر از مراجعه کنندگان و شناسایی افراد در معرض خطرچاقی
  • اندازه گیری فشار خون 167 نفر از مراجعه کنندگان و شناسایی افراد در معرض پرفشاری خون
  • ویزیت افراد در معرض خطر دیابت، چاقی و پرفشاری خون توسط پزشک تیم
  • پخش بروشورهای دیابت، ازدواج سالم و تغذیه سالم و ...  به مراجعه کنندگان