گزارش اجرای برنامه اندازه گیری فشار خون و مشاوره پزشکی به مناسبت روز جهانی فشار خون

شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

 با هدف آگاه سازی جامعه دانشگاهی نسبت به بیماری پرفشاری خون که اولین عامل خطر در مرگ و میر و ایجاد ناتوانی در جهان و ایران است و همچنین شناسایی، غربالگری و انجام اقدامات پیشگیرانه برای افراد در معرض خطر، به مناسبت روز جهانی فشار خون در تاریخ 28 اردیبهشت 98 از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب علوم پزشکی ایران طرح اندازه گیری فشار خون و مشاوره تغذیه به مرحله  اجرا در آمد.

 اهم اقدامات انجام شده در این طرح:
 
•    حضور تیم پزشکی متشکل از پزشک عمومی، کارشناس تغذیه، کارشناس مراقب سلامت.
•    انداره گیری فشار خون  56 نفر از مراجعه کنندگان و شناسایی افراد در معرض خطر پرفشاری خون.
•    اندازه گیری قد و وزن 56 نفر از مراجعه کنندگان.
•    مشاوره تغذیه به 7 نفر از مراجعه کنندگان.
•    ویزیت افراد در معرض خطر چاقی و پرفشاری خون توسط پزشک تیم.
•    پخش بروشورهای فشارخون، ازدواج سالم و تغذیه سالم به مراجعه کنندگان.