سومین دوره انتخاب اتاق‌های نمونه بهداشتی خوابگاه‌

سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

نکات بهداشتی موجود در فرم خودارزیابی آیین نامه اتاق نمونه دانشجویی بر روی سایت می باشد و علاوه بر این، نکات بهداشتی در قالب پوستر اطلاع رسانی خواهد شد.

گذراندن بهترین روزهای زندگی در بهترین محیط علمی و فرهنگی (دانشگاه) نعمتی است که شایسته‌ی سپاسگزاری فراوان است. جشنواره انتخاب و معرفی اتاق‌های نمونه بهداشتی خوابگاه‌ها، بهانه‌ای است که در آن به خاطر داشته باشیم که برای تأمین رفاه، آسایش و سلامت برگزیدگان جامعه خدمت می‌کنیم و عزیزان دانشجو نیز به یاد زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم دانشگاه باشند.
در این میان شاید کسی نیست که در مورد ضرورت کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی در زمینه‌های گوناگون شائبه‌ای داشته باشد و شاید اختلاف نظر، تنها در نوع و نحوه انجام این امور است. با توجه به اینکه کار فرهنگی از ظرافت خاصی برخوردار است، در این راستا می‌طلبد متولی امر فرهنگ‌سازی بهداشت و سلامت یعنی مرکز بهداشت و درمان، بر اساس مخاطب‌شناسی، کار فرهنگی تأثیرگذار انجام دهد.
لذا در راستای ارتقاء سطح بهداشت خوابگاه‌های دانشجویی و فرهنگ‌سازی موازین بهداشتی و سبک زندگی سالم، آیین‌نامه انتخاب و معرفی اتاق نمونه دانشجویی از نظر بهداشت و سلامت تدوین می‌گردد.

1. شرط تعیین اتاق نمونه کسب حداقل 70 امتیاز از 90 امتیاز در نظر گرفته شده در فرم خودارزیابی می‌باشد. بازدید از اتاق‌هایی صورت می‌گیرد که حداقل 70 امتیاز کسب کرده باشند.
2. تیم بازرسی متشکل از یک نفر از مرکز بهداشت و درمان (کارشناس بهداشت) و سرپرست خوابگاه می‌باشد.