برگزاری کارگاه آموزش بهداشت ویژه کارکنان خوابگاه ها

شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزش بهداشت برای نیروهای خدماتی خوابگاه ها و با حضور سرپرستان و سایر کارکنان خوابگاه ها و با هدف افزایش بهره وری و ارتقاء دانش سلامت در روز پنج شنبه 97/12/02 برگزار گردید.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقاء بهره وری و افزایش سطح آگاهی و دانش بهداشت نیروهای خدماتی، کارگاه آموزش بهداشت توسط کارشناسان بهداشت مرکز و با سرفصل های ذیل برگزار گردید:

  • بهداشت فردی
  • بهداشت عمومی
  • بهداشت و ایمنی
  • مبارزه با حشرات و جوندگان

در این کارگاه تعداد 11 نفر از مسوولین خوابگاه ها و تعداد 36 نفر از پرسنل خدماتی حضور داشتند و در انتهای کارگاه، آزمون مربوطه مشتمل بر 10 سوال تستی برگزار گردید و برای نفراتی که نمره آنها کم تر از 8 (از مجموع 10) بود، دوره بازآموزی برگزار گردیده و در نهایت تمامی افراد شرکت کننده، این دوره را با موفقیت به پایان رسانیدند.