سم پاشی دوره ای خوابگاه ها

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

سم پاشی دوره ای خوابگاه ها در اسفند ماه 99 و فروردین 1400 به انجام رسید.

اهمیت مبارزه با آفات در اماکن عمومی همانند خوابگاه ها بر کسی پوشیده نیست و بر همین اساس سم پاشی و بهسازی خوابگاه ها و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در خوابگاه های دانشجویی و حضور حداقلی دانشجویان در طی یک سال گذشته موجب شد تا مبارزه با آفات در خوابگاه های دانشجویی طی این مدت با موفقیت قابل قبولی مواجه شود و به ویژه در  مورد مبارزه با حشره ساس، میزان این موفقیت بسیار بالا بوده است به گونه ای که تقریباً در یک سال گذشته، گزارشی مبنی بر آلودگی اماکن خوابگاهی به حشره ساس گزارش نشده است.

در حال حاضر کارشناسان بهداشت، همه روزه نسبت به بازدید از خوابگاه های دانشجویی اقدام و گزارشات موردی در خصوص موارد بهداشتی را در اماکن خوابگاهی پیگیری می نمایند.