گزارش توزیع ویتامین D در میان دانشجویان (نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷)

دوشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

طرح توزیع قرص ویتامین D جهت تأمین نیازهای گروه سنی جوانان از سال 96 به صورت ماهانه و با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب تهران در دانشگاه انجام می شود.

با توجه به شیوع گسترده کمبود ویتامینD در کشور و نقش پیشگیرانه آن در بیماری ها و محدود بودن منابع غذایی این ویتامین، طرح توزیع قرص ویتامین D جهت تأمین نیاز های گروه سنی جوانان از سال 96 به صورت ماهانه و با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب تهران در دانشگاه انجام می شود.

 

دوز تعیین شده جهت تأمین نیازهای جوانان معادل 50.000 واحد تعیین شده است که در این طرح به همین میزان بر اساس آمار استخراج شده دانشجویان دختر و پسر، قرص های ویتامین D به همراه بروشورهای آموزشی به صورت ماهانه میان دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی توزیع می گردد.

 

 

با توجه به اینکه ترجیحأ می بایست قرص های ویتامین D همراه با ناهار و یا شام مصرف شوند، به همین منظور کارشناسان بهداشت هم زمان با توزیع ناهار در سلف های دانشجویی حضور یافته و ضمن توزیع قرص ها، راهنمایی های لازم را ارایه می نمایند، همچنین بروشور های آموزشی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

 

جدول توزیع قرص های ویتامین D  تا پایان نیم سال اول 98-97 به شرح ذیل می باشد:

 

رديف

تاريخ توزيع

سلف دختران

سلف پسران

جمع

1

97/07/10

929

3739

4668

2

97/08/22

926

3993

4919

3

97/09/20

835

3521

4356

4

97/10/25

525

2951

3476

مجموع

3215

14204

17419