ایجاد بستر برقراری ارتباط از راه دور با مرکز بهداشت و درمان

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

با توجه به ضرورت رعایت فاصله اجتماعی در زمان شیوع کرونا، سامانه واتساپ جهت سهولت ارتباط مراجعین با مرکز بهداشت و درمان فراهم شد.

در این طرح با هدف به حداقل رساندن مراجعات غیر ضروری در شرایط کرونا و دریافت مدارک بیماران جهت ارائه بخش های پزشکی و پرستاری فراهم شد.

در این طرح بسیاری از بیماران اعم از دانشجویان و کارکنان که لازم است مدارک مرتبط با بیماری خود را جهت بررسی پزشک معتمد به مرکز ارائه نمایند می توانند تصویر مدارک خود را جهت بررسی از طریق واتساپ به مرکز بهداشت و درمان ارسال نمایند.

این مدارک پس از وصول به همراه شرح درخواست بیمار (مثلاً تأیید مرخصی استعلاجی کارکنان و یا درخواست حذف درس یا ترم دانشجویان) در اختیار پزشک معتمد قرار می گیرد و پزشک پس از بررسی در صورتی که به اصل مدارک نیاز نباشد نسبت به اعلام نظر و یا تأیید درخواست اقدام نموده و در صورتی که رؤیت اصل مدارک مورد نیاز باشد به بیمار اطلاع رسانی می شود تا اصل مدارک را به صورت حضوری و یا از طریق پست ارسال نمایند.

همچنین در صورت نقص مدارک ارسالی اولیه از طریق واتساپ، درخواست تکمیل مدارک از سوی مرکز بهداشت و درمان به بیمار اطلاع رسانی می شود.

شماره واتساپ مرکز: 09385574685 (این شماره فقط جهت برقراری ارتباط متنی و ارسال مدارک و بدون امکان پاسخگویی تلفنی می باشد.)