تب سنجی در مبادی ورودی دانشگاه

شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

هم زمان با شیوع بیماری کرونا و از ابتدای سال 99 طرحی تحت عنوان تب سنجی در مبادی ورودی دانشگاه با همکاری مرکز بهداشت و درمان و مدیریت امور پشتیبانی به انجام می رسد.

در این طرح دو نفر از پرسنل مرکز بهداشت و درمان همه روزه با استقرار در مبادی ورودی، میزان تب مراجعین به دانشگاه را ارزیابی و در صورت مشاهده افراد با تب بالا، ایشان را جهت معاینات تکمیلی و بررسی ابتلا به بیماری کرونا به مرکز بهداشت و درمان هدایت و راهنمایی می نمایند.

همچنین در اجرای هرچه بهتر پروتکل های بهداشتی، به  کارکنان دانشگاه در بدو ورود، ماسک و محلول ضد عفونی دست و سطوح ارائه می شود. این طرح همه روزه و به صورت همزمان با همکاری مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه در تمامی مبادی ورودی به انجام می رسد.