گزارش تصویری واکسیناسیون

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰

از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون در دانشگاه، بیش از 7400 دوز تزریق انجام پذیرفته است.