گزارش توزیع ویتامین D در میان دانشجویان (نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷)

چهارشنبه، ۰۵ تیر ۱۳۹۸

این ویتامین در حال حاضر در قرص های 2000،1000 و 50000 واحدی در کشور موجود می باشد که دوز درنظر گرفته شده برای جوانان 50000 واحد در هر ماه می باشد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در سطح کشور یکی از کمبودهای ویتامینی مهم در اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان کمبود ویتامین D می باشد. ویتامین D نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های مختلف دارد. منابع غذایی، مقدار محدودی از این ویتامین را در خود دارند و به همین علت قرص های ویتامین D با هدف مکمل یاری می بایست در رژیم غذایی افرادی که با کمبود این ویتامین مواجه هستند گنجانده شود.


این ویتامین در حال حاضر در قرص های 2000،1000 و 50000 واحدی در کشور موجود می باشد که دوز درنظر گرفته شده برای جوانان 50000 واحد در هر ماه می باشد.


مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شریف نیز با همکاری مرکز بهداشت شمال غرب تهران و همگام با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در اجرای طرح مکمل یاری جهت دانشجویان دانشگاه به صورت ماهانه اقدام نموده که گزارش آن در جدول زیر مشادهد می گردد.


به خاطر اهمیت نحوه صحیح مصرف این قرص که می بایست همراه با ناهار یا شام مصرف شود، کارشناسان بهداشت دانشگاه نیز در زمان توزیع قرص ها در محل حضور داشته و به راهنمایی دانشجویان می پردازند و همچنین با هدف افزایش میزان آگاهی دانشجویان از اهمیت مصرف قرص ویتامین D بروشورهای آموزشی از سوی مرکز بهداشت و درمان تهیه شده که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.


جدول توزیع قرص های ویتامین D در نیم سال دوم 98-97 به شرح ذیل می باشد:

 

رديف

تاريخ توزيع

سلف دختران

سلف پسران

جمع

1

97/11/29

660

3035

3695

2

97/12/20

846

3236

4082

3

98/01/27

623

2933

3556

4

98/02/24

317

1911

2228

5

98/03/28

367

1958

2225

مجموع

2813

13073

15786