ثبت نام واکسیناسیون همسر و فرزندان اساتید، کارکنان و دانشجویان

دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی شریف می توانند با توجه به نکات زیر نسبت به ثبت‌نام واکسیناسیون همسر و فرزندان خود از طریق سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir اقدام نمایند.

 

حائزین شرایط:

  • حائزین شرایطهمسر و فرزندان بالای 18 سال اساتید، کارکنان و دانشجویان

 

منظور از "اساتید"، کلیه اساتید مقیم دانشگاه و اساتید مدعو (بر اساس لیست مورد تأیید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) و منظور از "کارکنان"، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، حجمی، امریه و پسادکترا (بر اساس لیست مورد تأیید معاونت اداری و مالی) دانشگاه می‌باشد. 

 

 مهلت ثبت‌نام تا پایان ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور ماه می‌باشد. برنامه زمانی انجام واکسیناسیون پس از کنترل ثبت نام کنندگان با لیست مرجع*، از طریق سامانه شاخص و از ساعت 18 روز چهارشنبه 24 شهریورماه اطلاع رسانی می‌گردد.

* لیست مرجع همسر و فرزندان اساتید و کارکنان، همان نفرات بیمه شده تکمیلی (شامل صرفاً همسر و فرزندان) می باشد.

 

در مورد همکارانی که از مزایای بیمه تکمیلی دانشگاه استفاده نمی کنند، کنترل اطلاعات همسر و فرزندان ثبت نامی از سوی معاونت اداری و مالی انجام می گردد. بدیهی است لیست متقاضیان واکسیناسیون این گروه در مرحله دوم اطلاع رسانی می گردد.

 

در مورد دانشجویان متقاضی واکسیناسیون همسر، ارایه شناسنامه همسر به همراه کارت ملی در روز واکسیناسیون الزامی است. (پذیرش این گروه با کنترل شناسنامه و کارت ملی بصورت توأمان انجام می شود.)