گزارش اجرای اولین مرحله از ایستگاه مشاوره پزشکی در خوابگاه ها

یک‌شنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

مرکز بهداشت و درمان در روز های 14، 16 و 18 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری ایستگاه مشاوره پزشکی در تعدادی از خوابگاه ها نمود.

 مرکز بهداشت و درمان با هدف اشاعه فرهنگ بهداشت و مشاوره پزشکی برای دانشجویان خوابگاهی و به منظور افزایش میزان توجه دانشجویان به موضوع سلامتی خود در روز های 14، 16 و 18 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری ایستگاه مشاوره پزشکی در تعدادی از خوابگاه ها نمود، این طرح که از ساعت 20 الی 23 برگزار شد با استقبال دانشجویان خوابگاهی مواجه شد.

اهم اقدامات انجام شده در ایستگاه های مشاوره پزشکی در خوابگاه های پسران از سوی آقای دکتر ابراهیم زاده و در خوابگاه های دختران، توسط خانم دکتر عبدالحسین زاده به عنوان پزشک عمومی به شرح ذیل می باشد:

1- ارایه فایل آموزشی به صورت عمومی در خوابگاه های خواهران (خوابگاه شهید شوریده: 42 نفر و خوابگاه طرشت 2: 6 نفر)
2- انجام ویزیت مراجعین (خوابگاه شهید احمدی روشن: 26 نفر، خوابگاه شهید شوریده: 4 نفر، خوابگاه طرشت3: 36 نفر، خوابگاه مصلی نژاد: 15 نفر)
3- انجام مشاوره پزشکی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان