طرح اهدای خون

دوشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۸

سازمان انتقال خون ایران با همکاری مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، در روز سه شنبه 17/10/ 98 جهت تأمین خون برای بیماران نیازمند از ساعت 10 تا 15 در دانشگاه حضور خواهند یافت.

 

اهدا کنندگان محترم اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم می توانند جهت شرکت در این امرخیر و خداپسندانه با همراه داشتن کارت ملی در ساعات اعلام شده به مرکز خدمات رفاهی واقع در طبقه سوم ساختمان تغذیه، حضور یافته و با اهدای بخش کوچکی از خون خود زندگی را به انسان های دیگر هدیه نمایند.

 

لازم به توضیح می داند که سازمان انتقال خون ایران طی چند هفته گذشته به سبب نیاز مبرم به گروه های مختلف خونی به دفعات از آحاد جامعه درخواست نموده که با  مشارکت در امر اهدای خون، این سازمان را در ارایه خدمات هر چه بهتر به بیمارن نیازمند یاری رسانند.