برنامه واکسیناسیون دانشجویان

چهارشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی شریف می توانند با توجه به نکات زیر نسبت به ثبت‌نام و تعیین وقت واکسیناسیون از طریق سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir اقدام نمایند.

حائزین شرایط:

  • دانشجویانی که در حال حاضر ساکن خوابگاه ها هستند.
  • دانشجویانی که در حال حاضر ساکن استان های تهران و البرز هستند.

نکته: بزودی و طبق اطلاع از مرکز انفورماتیک وزارت بهداشت، اسامی و کد ملی کلیه دانشجویان دانشگاه وارد سامانه نوبت‌دهی وزارت بهداشت (salamat.gov.ir) می‌شود.

کلیه دانشجویان مقیم شهرستان و همچنین تهران می‌توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت نام و انجام واکسیناسیون در شهر و مراکز واکسیناسیون مدنظر اقدام نمایند.