گزارش تصویری واکسیناسیون مرحله تکمیلی

سه‌شنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

در طرح واکسیناسیون مرحله تکمیلی (تیر 1401) در دانشگاه، بیش از 750 دوز تزریق انجام پذیرفته است.