طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

سه‌شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

این طرح همه ساله از سوی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های سراسر کشور به اجرا در می آید و شرکت تمامی دانشجویان در آن الزامی می باشد.