گزارش اجرای مانور آموزشی تخلیه امن در هنگام وقوع زلزله احتمالی

دوشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش ها و توصیه های انجام شده در این مانور عبارتند از: آموزش نحوه پناه گیری و شناسایی نقطه امن خوابگاه - تهیه نقشه جامع خوابگاه - مشخص کردن یک نقطه امن در محوطه بیرونی خوابگاه (میدان خوابگاه) و حضور تمامی دانشجویان پس از وقوع زلزله احتمالی - استفاده از فلش های زرد رنگ در راه پله ها جهت تعیین مسیر خروج - تهیه الگوی سرشماری توسط سرپرست خوابگاه پس از وقوع زلزله احتمالی

این مانور با هدف افزايش تاب آوری و ارتقاء دانش و مهارت دانشجويان خوابگاهی در پيشگيری و كاهش خسارات ناشی از زلزله، توسط جمعيت هلال احمر استان تهران در روز پنجشنبه مورخ 97/10/06 و از ساعت 10:00 الی 12:30 در خوابگاه شهید احمدی روشن برگزار گردید.


اقدامات قبل از اجرای طرح مانور:

 

 • هماهنگی با سازمان امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران
 • اطلاع رسانی به دانشجویان در شبکه های مجازی دانشگاه، تهیه و پخش 170 عدد تراکت در خوابگاه شهید احمدی روشن
 • نام نویسی 116 نفر از دانشجویان برای شرکت در مانور زلزله

 

اقدامات روز اجرای مانور:

 

 • حضور 9 نفر اعضای تیم هلال احمر استان تهران در خوابگاه با حضور معاون محترم سازمان امور جوانان جمعیت هلال احمر
 • آموزش چهره به چهره به دانشجویان در خوابگاه
 • اجرای مانور تخلیه امن 

 

 

آموزش ها و توصیه های انجام شده:

 

 • آموزش نحوه پناه گیری و شناسایی نقطه امن خوابگاه
 • تهیه نقشه جامع خوابگاه
 • مشخص کردن یک نقطه امن در محوطه بیرونی خوابگاه (میدان خوابگاه) و حضور تمامی دانشجویان پس از وقوع زلزله احتمالی
 • استفاده از فلش های زرد رنگ در راه پله ها جهت تعیین مسیر خروج 
 • تهیه الگوی سرشماری توسط سرپرست خوابگاه پس از وقوع زلزله احتمالی