گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

یک‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پنجم ماه می هر سال توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان "روز جهانی بهداشت دست" نام گذاری شده است.

  

پنجم ماه می هر سال توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان "روز جهانی بهداشت دست" نام گذاری شده است.

 سازمان جهانی بهداشت مدتهاست همه افراد را در جهت حرکت به سمت پوشش جهانی بهداشت (UHC)  تشویق می کند. بهداشت دست یکی از ارکان مهم UHC است و تاثیرات آن بر کنترل بسیاری از بیماری ها به نحوی شناخته شده است.

  مطالعات نشان می دهد در صورت آموزش همگانی بهداشت دست در یک جامعه می توان:

    تعداد مبتلا به بیماران اسهالی را 40-23 درصد کاهش داد
    غیبت دانش اموزان در مدرسه به علت بیماری های گوارشی را 57-29 درصد کاهش داد
    بیماری های اسهالی در افراد با ضعف سیستم ایمنی را 58 درصد کاهش داد
    بیماری های تنفسی (مانند سرماخوردگی) را 21-16 درصد کاهش داد

آمار فوق نشان می دهد که توجه به بهداشت دست، می تواند چه تاثیر شگرفی برکاهش بیماری های رایج و در پی آن، بر سلامت جسمی و روحی و اقتصاد جامعه داشته باشد