هفته ملی مبارزه با دخانیات

یک‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

هفته ملی مبارزه با دخانیات (5 لغایت 11 خرداد ماه) اعلام شد.

هر ساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ ۳۱ می، اقدامات هماهنگ و گسترده‌ای در سراسر جهان حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت، با هدف ارتقای آگاهی جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و قرارگرفتن در معرض دود دست دوم و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام می‌شود.

عناوین هفته ملی  بدون دخانیات (۵لغایت ۱۱ خردادماه)  به شرح ذیل اعلام شد.

شنبه ۵ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات: ضامن نسل بدون دخانیات
یکشنبه ۶ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان؛ با ترویج اماکن عاری از دخانیات
دوشنبه ۷ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات؛ با قوانین بازدارنده و موثر
سه شنبه ۸ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان؛ با جلوگیری از نمایش و تبلیغ مصرف دخانیات
چهارشنبه ۹ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان؛ با جلوگیری از تولید و فروش سیگار الکترونیکی و محصولات نوپدید دخانی
پنجشنبه ۱۰ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان: با آموزش و توانمندسازی همگانی در برابر دخانیات
جمعه ۱۱ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات؛ با آموزه‌های دینی