۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت ماه) روز جهانی بهداشت حرفه ای گرامی باد.

پنج‌شنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

شعار سال 2022 (برای ایجاد فرهنگ موثر ایمنی و بهداشت ،همه باهم اقدام کنیم)


در طول همه‌گیری کووید-۱۹، شاهد آن بودیم که داشتن یک سیستم قوی ایمنی و بهداشت حرفه ای(OHS) ، که در برگیرنده مشارکت معنادار دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران، فعالین بهداشت و همه طرف‌های مرتبط در سطح ملی و سازمانی در حفاظت از محل های کاری و ایمنی و بهداشت کارگران باشد ،بسیار مهم و موثر بوده است.

از طریق گفتگوی اجتماعی موثر، دولت ها و شرکای اجتماعی، فعالانه در تمام فرآیندهای تصمیم سازی ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) شرکت می کنند. این مهم از مرحله توسعه و بازنگری چارچوب های نظارتی و خط مشی های ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) برای رسیدگی به چالش های پایدار و جدید OSH تا کاربرد واقعی در سطح محل کار را در بر می گیرد. گفت‌وگوی اجتماعی نه تنها به بهبود سیاست‌ها و استراتژی‌های ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) کمک می‌کند، بلکه برای ایجاد حس مالکیت و تعهد(در شرکا) ضروری است و راه را برای اجرای سریع و مؤثر تر آن هموارتر می نماید.

در سطح محلهای کاری ، فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) ۴، فرهنگی است که در آن حق برخورداری از یک محل کار ایمن و سالم از جانب مدیریت و کارگران دارای ارزش بوده و ترویج می شود. فرهنگ موثر ایمنی و بهداشت حرفه ای همه شمول و فراگیر، از طریق مشارکت معنادار همه طرف‌ها در بهبود مستمر ایمنی و بهداشت در محل کار ساخته می شود. در محل کاری که فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) وجود دارد، کارگران برای ابزار نگرانی های خود در مورد خطرات موجود در محل کار احساس راحتی کرده و مدیریت با همکاری با کارگران برای یافتن راه حل های مناسب، موثر و پایدار، فعال است. این امر مستلزم ارتباط و گفتگوی آزاد  بر پایه اعتماد و احترام متقابل می باشد.

از آنجایی که ما زندگیمان در طی بحران بهداشتی جهانی ادامه داشته و با ریسک های مداوم  ایمنی و بهداشت حرفه ای(OSH) در دنیای کار مواجه هستیم، باید به سمت ایجاد یک فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه ای در همه سطوح حرکت کنیم.