برگزاری کلاس‌های آموزشی مبارزه و پیشگیری از آلودگی اتاق‌ها به حشره ساس

چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

جدول زمان‌بندی حضور کارشناسان بهداشت جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی بابت نکات بهداشتی و روش‌های شناسایی، مبارزه و پیشگیری از آلودگی اتاق‌های خوابگاه دانشجویی به حشره ساس

با توجه به هماهنگی انجام گرفته با مرکز بهداشت و درمان جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی بابت نکات بهداشتی و روش‌های شناسایی، مبارزه و پیشگیری از آلودگی اتاق‌های خوابگاه دانشجویی به حشره ساس، جدول زمان‌بندی حضور کارشناسان بهداشت به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد.
حضور دانشجویان در کلاس آموزشی باعث امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر از سوی مجموعه معاونت دانشجویی می‌گردد.