آداب تغذیه در ماه مبارک رمضان

سه‌شنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

ضمن آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات با عنایت به اهمیت تغذیه در ماه مبارک رمضان فایل آموزشی آداب تغذیه در این دوران جهت بهره برداری استاید، دانشجویان و کارکنان محترم به پیوست قابل دریافت می باشد.

دریافت فایل ضمیمه